DE VOLCKAERT SAGA

deel drie hoofdstuk twee

Specialistisch ‘ tot op het bot ‘

In het oude gebouw en in Nederland voltrekt zich langzaam de ‘dubbele vergrijzing ‘. De bevolking wordt steeds ouder en dus komen er meer ouderen. Ook de babyboom uit de jaren vijftig betekende in de beginjaren van de nieuwe Volckaert een groei in aanbod van patiënten, bewoners en zorg die in 2008 nog steeds actueel is.Die zorg moest ook worden géboden .Dat betekende uitbreiding van het aantal diensten vooral op geriatrisch terrein . Deskundig personeel was uiteraard ook daardoor onontbeerlijk. Nu kwam de vooruitziende blik op de organisatie van het vorige bestuur goed te pas en ook het bestuur onder leiding van Dokter Kroot zette die trend voort hetgeen noodzakelijk bleek voor de toekomst .Geriatrie omvat de zorg voor ouderen in de ruimste zin. Zowel psychisch , somatisch en sociaal worden de ouderen in de Volckaert begeleid. Toch was en is de huisarts een grote factor op dit gebied omdat die de patiënt meestal al lang kent. De Volckaert werk daarom goed samen met de huisarts en maakt gebruik van de door hem of haar verstrekte gegevens over de opgenomen oudere. Ook tijdens het verblijf van de patiënt in de Volckaert is de huisarts een vertrouwenspersoon van belang .In ‘de tweede lijn ‘in de gezondheidszorg liggen dan de contacten moeilijker . In 1998 werd het initiatief genomen om studie te verrichten naar de mogelijkheden om de geriatrie te optimaliseren. Er kwam in 1999 al een hechte samenwerking op gang tussen ‘De Riethorst ‘ in Geertruidenberg en De Volckaert in ons dorp.

Ten gevolgen van de vergrijzingproblematiek stijgt naast het aantal gezonde ouderen , het aantal zórgzoekende ouderen. Ook in de begintijd van de nieuwe Volckaert moet rekening worden gehouden met die oudere die graag zo lang mogelijk thuis wil blijven. De gezondheidszorg werd aan het einde van de jaren negentig steeds meer geconfronteerd met stijgende kosten. Ziekenhuizen zagen noodgedwongen een méértaak voor de verpleeghuizen om de zorg van met name de ouder wordende mens over te nemen dan wel het initiatief er voor te nemen. Mede daarom heeft de verpleeghuisgeneeskunde een grote vlucht genomen vanaf dat moment . Het bestuur hield de ontwikkelingen goed in de gaten en nam de nodige beslissingen waarvan De Volckaert nu nog profiteert.

De verpleeghuisgeneeskunde richt zich vanaf meer speciaal op kwetsbare ouderen in relatie tot het zorgsysteem. Niet alleen op organisch niveau ,maar ook op het gebied van persoonsgebonden relatie verkeer . De Volckaert anticipeerde met een drie –tal projecten op de toekomst, te weten : wachttijdbegeleiding , de substitutie verpleegzorg en – in commissievorm – de psychégeriatrie.

pee

Volgende keer méér over de ontwikkeling die de Volckaert (mee)maakte in de beginjaren van het nu verdwenen gebouw.