DE VOLCKAERT SAGA deel 6 van hoofdstuk 3 ( slot)

Eenentwintig hoofdstukken lang verdeeld over die hoofdstukken en een zomerspecial .

Dit was de VOLCKAERT SAGA . Sinds ruim een jaar is een fusie met SBO een feit. De Volckaert heet nu officieel Volckaert – SBO.

Dit was een serie van omroepdongen.nl verspreid over ruim een half jaar. Een serie over een Dongens (te)huis waar lief en leed , geluk en verdriet , emotie, leven en dood en alle aspecten van het leven voor het voetlicht kwamen ,in het spotlicht kwam en gewild of juist niet onder een vergrootglas gelegd werd..

Een serie misschien om te bewaren ,of nog eens te lezen. Wie waren de voorvechters van een bejaardenhuis in ons dorp en wie hield juist tegen dat het Gasthuis nét geen ziekenhuis werd. Wat deed de religie met de Volckaert en wat liet de religie juist na. Was het leven en werken in het Gasthuis , de oude Volckaert en de huidige nieuwbouw te vergelijken en zoniet wat waren daar de redenen voor . Was het vroeger beter dan nu.?Ach, het spreekwoord zegt het wel, maar de werkelijkheid is soms anders. De Volckaert kende de goede maar ook de slechte dagen, net zoals de bewoners die er rust vonden of er zich juist niet thuis voelden.

En toch is het verhaal niet af, is de Volckaert Saga nooit volledig. Hoeveel aspecten zijn er niet behandeld in deze serie en misschien is er ooit nóg een verhaal nodig om de ‘ins ‘en de ‘outs’ van dit omvangrijk huis te beschrijven vanuit een ander referentiekader .

Ik laat uw eigen verhaal van de Volckaert heel. Ik torn niet aan uw eigen ervaringen met betrekking tot dit Dongens uniek gebouw . Velen hebben andere herinneringen en houden daar aan vast , sommigen willen juist die herinneringen zou gauw als mogelijk vergeten.

Een ding is een voldongen feit. Dongen heeft een uniek huis en dat huis heeft Dongen op de kaart gezet als eerste combinatie van verpleeg- en verzorgingshuis in ons land dat bovendien in een uitgebreide bovenregionale behoefte voorziet als revalidatie- en reactiveringscentrum .