VOLKCAERT SAGA

Hoofdstuk 2 / deel 2

Professioneel personeel

Dokter Kroot kwam op 15 september 1973 in dienst van het Gasthuis als opvolger van Dokter van Dijck . Kroot schrikt als hij de zoals hij dat noemde ‘de bijna onmenselijke toestanden’ aantreft in het St.Elisabethgasthuis .Barakken waarin mensen met velen op een zaal sliepen en verpleegd werden. In het midden van de zaal ziet hij granieten tafels met roestvrijstalen kommen waar patiënten zichzelf konden wassen met koud water . Kroot kwam vanuit Rotterdam waar hij geneesheer-directeur was van het Antonius Binnenweg verpleeghuis. Hij was daar gewend geraakt aan de toen der tijd moderne faciliteiten die volgens hem onontbeerlijk waren voor een goede zorg . Hij was vastbesloten. De Volckaert moest drastisch veranderd en gemoderniseerd worden. Zijn plannen werden in het begin met argusogen gadegeslagen.Onder het personeel ontstond onrust , maar later ook respect hoe dokter Kroot de zaken oppakte . Kroot zorgde door interne opleidingen voor meer professioneel personeel en revolutionaire ideeën werden voortvarend doorgevoerd . Ook Kroot zelf moest wennen aan de mentaliteit die er heerste . Hij was in Rotterdam gewend aan mondige mensen . Patiënten en personeel zette hem hier in Dongen op een voetstuk en gedroegen zich bijna onderdanig . De in Kaatsheuvel geboren Kroot is er in de loop van de tijd in geslaagd de afstand tussen hem en zijn patiënten en personeel danig te verkleinen door zich Brabander onder de Brabanders te tonen. Toch bleef er de afstand die gaandeweg meer een vorm van groot respect kreeg.

CVA- herstelkliniek

Op 1 januari 2000 opende de Volckaert een CVA- unit. In de steeds duurder wordende gezondheidszorg een welkom initiatief. Immers dure ziekenhuisbedden kwamen vrij voor de voor die ziekenhuisgeëigende zorg Niet alleen kostenbesparend ,maar zeer zeker een betere zorg voor patiënten die er konden herstellen van een hersenbloeding of herseninfarct .

Door verdere samenwerking met ziekenhuizen in de regio en verpleeghuis De Riethorst in Geertruidenberg groeide deze CVA- unit uit dat een van de best geoutilleerde en beste klinieken van ons land. Het goed opgeleide en deskundige personeel zorgde vanaf en op dat dat moment voor maximaal 8 patiënten die begeleid door alle denkbare disciplines meestal tot volledig herstel kwamen . In de dependance in Oosterhout kwam een welkome uitbreiding .

Dokter Kroot drukte jarenlang zijn stempel op de Vockaert. In december 2005, legt dokter Kroot zijn functie als geneesheer-directeur van Stichting de Volckaert neer. Hij gaat gebruik maken van de UBU- regeling Hij is dan 36 jaar werkzaam geweest in de verpleeghuis-geneeskunde, waarvan ruim 32 jaar bij de Volckaert. Een tijdspanne waarin de ouderenzorg een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Pee

Volgende keer in DE VOLCKAERT SAGA een verdere beschrijving van de specialiteiten van de Volckaert .