VOLCKAERT SAGA

Hoofdstuk drie / deel vier ( van zes)


Opleidingen via Volckaert

De Volckaert biedt intredend personeel een aantal opleidingen .In samenwerking met het ROC te Tilburg en het Vitalis College te Breda worden diverse beroepsbegeleidende leertrajecten aangeboden.Er zijn verschillende leerprojecten zoals de opleiding verzorgende . In een tijdsbestek van 3 jaar worden mensen opgeleid tot verzorgende IG (niveau 3). Na een theoretische, beroepsvoorbereidende periode van 6 weken, waarin men een zakgeldvergoeding ontvangt, gaat de leerling verzorgende 1 dag per week naar school in Breda of Tilburg en werkt daarnaast tenminste 28 uur per week op een van de locaties in Oosterhout of Dongen om het vak in de praktijk te leren. Men ontvangt een salaris zoals is vastgesteld in de CAO voor Verpleeg- en verzorgingshuizen , waarbij ook een gedeelte van de te volgen lestijd wordt vergoed.Voor deze opleiding is een vooropleiding nodig op het niveau van VMBO theoretische leerweg, gemengde leerweg of kadergerichte leerweg .Ook de opleiding ‘ helpende niveau 2 ‘ is een manier een beginnende carrière te starten bij de Volckaert / SBO. Bij deze opleiding gelden bijna dezelfde voorwaarden als voor verzorgende IG (niveau 3) , alleen de opleidingsperiode is aanzienlijk korter.

Ook voor herintreders is het mogelijk in te stromen. In een persoonlijk gesprek wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. In overleg met de sollicitant wordt dan bepaald wat voor leertraject moet worden uitgestippeld. Een half jaar voorafgaand aan de start van de opleiding beginnen de sollicitatieprocedures. De opleidingen starten twee maal per jaar in september en februari. De Volckaert / SBO biedt bovendien een aantal stage- plaatsen aan voor diverse beroepsopleidingen. Zoals bijvoorbeeld voor verzorgende/verpleegkundige beroepen, medische en paramedische beroepen, facilitaire beroepen, psycholoog en activiteitenbegeleiding .

Voor- en nadelen

Wanneer iemand kiest voor werken in de Gezondheidszorg, dan wordt gekozen voor werken met mensen. Voor velen is het uitdagend om met mensen om te gaan die anderen nodig hebben. Werken in de zorgsector is niet altijd even leuk maar geen dag is hetzelfde. Humor en verdriet kunnen elkaar snel afwisselen. Werken in de zorg en verpleging betekent dat je op wisselende tijden werkt. Je bent dus regelmatig vrij als andere moeten werken en andersom. Dus hou je van afwisseling en vind je een 9 tot 5 baan maar saai, dan is de zorgsector misschien iets voor jou. De gezondheidszorg is een branche die continue in ontwikkeling is. Door de toenemende vergrijzing, nieuwe behandelmethoden en andere inzichten in de zorgverlening zal de vraag naar zorg in de toekomst alleen maar groter worden. Als verpleegkundige of verzorgende in het reactivering centrum van verpleeghuizen heeft men vooral een verzorgende en ondersteunende rol. In het verpleeg- of verzorgingstehuis heeft degenen die daar voor opgeleid is het meest contact heeft met de bewoners. Je helpt bij de dagelijkse activiteiten als wassen en eten, maar je geeft ook op tijd medicijnen en je onderhoudt de contacten met de familie. Je bent er niet alleen voor de zorg maar ook voor het welzijn van de zorgvrager .

Volgende keer deel vijf (het voorlaatste ) deel van de Volckaert Saga . In deel vijf geven we een beeld van ‘hoe het is te werken in de Volckaert’ en bekijkt pee wat punten uit het sociaal plan dat geldt voor de fusieperiode van de Volckaert- SBO en dat loopt tot 1 Januari 2009. Deel zes zal een afsluitend karakter hebben van deze serie. : Een samenvatting en een mogelijk toekomstbeeld……..