De Volckaert

Saga

Hoofdstuk drie / Deel drie ( van zes)

HOSPICE

Een hospice is een “thuis” voor mensen in de laatste levensfase. De meeste mensen die geconfronteerd worden met een naderend einde zullen er voor kiezen om thuis te sterven. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de intensieve en vaak gespecialiseerde verpleging te zwaar is voor de familie of als de thuiszorg onvoldoende hulp kan bieden. Een hospice brengt dan uitkomst..Daar wordt men op een persoonlijke manier verzorgd en verpleegd en kan men in alle rust afscheid van elkaar nemen.Als genezing niet meer mogelijk is, wil dat niet zeggen dat deskundige hulp en begeleiding overbodig is. Integendeel. In het hospice van de Volckaert kan de cliënt 24 uur per dag een beroep doen op een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in palliatieve terminale zorg.Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom wel eens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. ‘Een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners. Dankzij de professionele ondersteuning van verzorgenden, pastoraal werker, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers, speciaal opgeleide verpleegkundigen, artsen, psychologen en paramedici wordt het lijden – zowel fysiek als mentaal – zoveel mogelijk verzacht. De zorg is gericht op kwaliteit van leven voor de tijd die nog rest én op kwaliteit van sterven. De lichamelijke, emotionele, sociale en spirituele behoeften van de cliënt en zijn naasten staan dan ook voortdurend centraal in onze zorg. Ondanks het feit dat deskundige begeleiding permanent beschikbaar is, is er geen sprake van een klinische omgeving. Het is een plek die gastvrijheid, rust en liefde voor het leven uitstraalt Het hospice heeft een apart gebouw op het uitgestrekte terrein van de Volckaert locatie Dongen. Het ligt in een rustige omgeving, met veel privacy en een prachtige tuin.Er zijn in totaal 6 ruime eenpersoonskamers met badkamer. Iedere kamer heeft toegang tot een eigen terras. De kamers zijn warm en stijlvol ingericht. Naast het bed is er ook een eethoek en een zithoek. Radio, TV, telefoon zijn aanwezig. Tevens is een Internetaansluiting mogelijk. De zieke kan met dierbare bezittingen zoals schilderijen, foto’s, eigen dekbed en kussens de kamer een eigen karakter geven. Voor de naasten is het mogelijk om op de kamer te blijven slapen .Alle aandacht en zorg zijn gericht op een zo goed mogelijk leven in de tijd die nog rest. Niet alleen het verlichten van lichamelijke klachten en ongemakken is van belang, maar vooral het uitgaan van comfort en ondersteuning, het bieden van warme zorg, het geven van ruimte aan angst en onzekerheid zijn dan essentieel. De zieke is en blijft de regisseur van het eigen leven. Er is een gemeenschappelijke woonkamer, waar men medebewoners en hun naasten kan ontmoeten. Er is hier ook een keuken waar naar behoefte speciale gerechten.gekookt kunnen worden. Palliatieven zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn.

Volgende keer deel vier van hoofdstuk 3 van de Volckaert Saga. We belichten dan mogelijkheden om carrière te maken door middel van de opleidingen in de Volckaert . In deel vijf geven we een beeld van ‘hoe het is te werken in de Volckaert’. Deel zes zal een afsluitend karakter hebben van deze serie. : Een samenvatting en een mogelijk toekomstbeeld……..