DE VOLCKAERT SAGA

Deel vijf / hoofdstuk drie ( voorlaatste aflevering)

Hoe het is te werken in de Volckaert’

Medewerkers van de Volckaert die er al een lange tijd werken hebben de ontwikkelingen van de laatste jaren die vergezeld gingen met ups en downs aan den lijve meegemaakt en ondervonden.

Zij kennen de voor –en nadelen van de oudbouw ten opzichte van de nieuwe situatie en stonden of staan soms sceptisch tegenover vernieuwingen . Ook door de fusie toegevoegde nieuwe ‘bloedgroepen’van de SBO die cultuurverschillen merkbaar aantonen vergen een grote vorm van gewenning . Nieuwe personeelsleden hebben die rugzak niet en staan anders tegenover hun werkgever dan de eerste groep. Toch werpt de nodige inspanning om er samen iets van te maken zijn vruchten af .Spanningen nemen af door een ontspannend personeelsbeleid en goede onderlinge samenwerking . De Volkckaert gaat in haar sociaal beleid uit van de opvatting dat medewerkers van fundamenteel belang zijn voor het succes van de organisatie. Ieders kwaliteiten moeten volledig benut worden en op de juiste manier worden ingezet. In de afgelopen jaren is een stevige basis neergezet, van waaruit het sociaal beleid verder vorm gegeven kan worden. Er zal meer nadruk komen te liggen op de ontwikkeling van de individuele mogelijkheden van elke medewerker.

De zorg en werken in de zorg is een zowat dagelijks terugkerend onderwerp in de pers, in de politiek en in ander maatschappelijk verband. Vroeger werd het werken in een ziekenhuis of met bejaarden en de behoeftige mens heel idealistisch beschouwd als een soort roeping . Dat het dat eigenlijk nóg in zeker mate is , kan eigenlijk ook weer niet ontkend worden. Toch is werken in ze zorg méér dan een roeping; het is een degelijk en mooi beroep. Het is ook een moeilijk beroep. Zo moet je tegen ellende van een andere kunnen en de wil hebben er iets aan te verbeteren en tegelijk moet je het noodzakelijke zakelijke niet uit het oog verliezen. ”Het kiezen voor de zorg als beroep is een keuze die bewust moet worden gemaakt “ zegt een medewerkster van de Volckaert ons. “ Je moet van mensen houden in alle opzichten en daarvoor behoor je ook ruim beloond te worden “. Eigenlijk is het een goed samengevat antwoord dat heel de lading dekt . Immers zonder de nodige goede instelling tegenover mensen en een slecht salaris is het werken in de zorg geen optie . De organisatie samen met de SBO telt ongeveer 1300 medewerkers die verdeeld over een vijftal locaties hun werk doen Of in dienstverband of op oproepbasis van 0 tot 36 uur. Allerlei ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ouderen tegenwoordig keuzes kunnen maken. De individuele behoefte van de bewoner/cliënt is dan ook de basis voor de zorg die geboden wordt. Er is respect voor de individuele levensstijl van de bewoner. Dit maakt het werk eigentijds, boeiend en afwisselend. Uiteraard wil de Volckaert de kwaliteit van zorg en welzijn voor de bewoners/cliënten blijven waarborgen. Om dit te kunnen realiseren zorgt de Volckaert als werkgever voor een goed werkklimaat. Waardoor goede en enthousiaste medewerkers bij de Volckaert willen komen werken en graag ‘ blijven werken’. Gewoon omdat men het naar de zin heeft in het werk. Wat wel eens wordt vergeten als het over het werken in de zorg gaat is het feit dat er ook in de Volckaert mensen werken die civiele taken voor hun rekening nemen. We noemen de koks ,de magazijnmeedenkers en –werkers , het administratieve personeel en wat heel belangrijk is in de Volckaert de mensen die er voor zorgen dat alles peikfijn schoon wordt gehouden. Zonder al deze mensen kan ook de Volckaert niet of nauwelijks functioneren .

Ook de vele vrijwilligers zijn onmisbaar voor een goed en evenwichtige zorg . Daarover schreven we al eerder in deze serie. We schreven in de eerste delen van deze Volckaert Saga ook over de omstandigheden waarin in het begin van het ontstaan van de Volckaert , met name in het oude Gasthuis gewerkt moest worden. De beperkte middelen van vroeger zijn vervangen door moderne soms digitale apparatuur. Terwijl de techniek in de gezondheidszorg zich steeds meer ontwikkeld is de inzet van mensen en de nodige kennis een waarborg voor een goede en adequate zorg .

Volgende keer de laatste aflevering van deze nu al veelgelezen VOLCKAERT SAGA waarin Pee verantwoording aflegt voor deze serie tegenover de vele bronnen die hij mocht gebruiken , een literatuurlijst en een korte samenvatting van deze serie

De schrijver : Piet Eelants