DE VOLCKAERT SAGA

HOOFDSTUK DRIE

deel 1 ( van zes)

DE FUSIE

Al jarenlang werkten de Volckaert Dongen en de Stichting SBO ( Oosterhout )samen . Die samenwerking resulteerde begin dit jaar tot een definitieve fusieovereenkomst tussen deze zorginstellingen Er is in onze regio vanaf 1 januari 2008 sprake van één zorgorganisatie die streeft naar innovatie en kwaliteit in de ouderenzorg . Ruim 1000 medewerkers zorgen dag en nacht met liefde en kennis van zaken aan het welzijn van ouderen. De belangrijkste voordelen van samenwerking naar een volledige fusie is wel het feit dat een betere zorg gegeven kan worden. De zorg kan nu uitgebreid worden en de fusie is ook een garantie voor een goede zorg verder de toekomst in . Terwijl de overkoepelde organisatie voortaan als Volckaert- SBO door het leven zal gaan , blijven de vijf onderscheidende locaties hun eigen vertrouwde naam houden .

Vijf locaties

Aantal bewoners

Aanleunwoningen

De Volckaert Dongen

270

78

Zorgcentrum De Doelen

68

158 plus 30 koopappartementen

Zorgcentrum Buurstede

132

76

Zorgcentrum Oosterheem

80

47

De Volckaert Oosterhout

90

Een fusie brengt veel veranderingen met zich mee en het juiste tijdstip voor organisaties is er niet. Voor de Volckaert lag dat – toeval of niet – anders. Met het gereedkomen van de nieuwbouw op de Dongense locatie en het momenteel (september 2008) in aanbouw zijnde nieuwe Oosterheem in Oosterhout was en wordt er door het personeel al een grote hobbel genomen . Het gezegde hanteren ‘oude wijn in nieuwe zakken ‘is te kort door de bocht , maar een kortere fusiepijn werd en wordt er wel mee bereikt. We zien het maar al te dikwijls dat verschillende culturen op de diverse locaties vastgeroest of niet te veranderen blijken . Hier ligt de komende jaren nog een grote taak voor de leiding en de medewerkers . Was de fusie voor de bewoners een kleinere stap , met name in de Dongense locatie was de overstap van het oude vertrouwde gebouw naar een nieuwe ultramoderne behuizing een hele verandering. Dankzij de professionele begeleiding van het personeel is menig bewoner al lang van de schrik bekomen.

Uiteraard werd er ook een nieuwe directie (Raad van Bestuur) geformeerd. De bestuurders van beide organisaties, Adrienne van den Wildenberg van de Volckaert en Geert Schreur van SBO staan aan het hoofd van de nieuwe organisatie. Ook de Raad van Bestuur heeft een verhuizing achter de rug . Zij zetelen in het centraal bestuursbureau aan de Hoge Ham te Dongen.

Wonen Zorg Welzijn zijn de pijlers van het zorgaanbod van Volckaert-SBO. Een gevarieerd zorgaanbod dat past bij de wensen van de ouderen van nu: Verpleeghuis – Verzorgingshuis – Zorgwoningen – Hospice – Zorghotel – Logeerhuis – Dagbehandeling –- Dagverzorging – Maaltijdservice – Advies en begeleiding voor zelfstandig wonende ouderen – Zorg in aanleunwoningen – Alarmering in zorgwoningen – Welzijn voor ouderen in regio.

Volgende keer het tweede deel van dit laatste hoofdstuk in de VOLCKAERT SAGA. Daarin gaan we uitgebreid in op een aantal andere peilers waarop deze organisatie drijft . In de laatste alinea hierboven staan deze onderdelen al genoemd . Maar de Volckaert is ook een revalidatiecentrum. Ook hier wordt in dit laatste hoofdstuk aandacht aan besteedt .

PEE