DE VOLCKAERT SAGA

De bouw

In november 1972 werd het benodigde kaptaal verkregen : Fl. 22.700.000. De Rotterdamse Bank ( later opgegaan in AMRO ) stond samen het afgegeven gemeentegarantie garant voor het kapitaal renteafwikkeling en overbruggingskredieten. Bij de onderhandelingen met de bank werd nog afgesproken dat binnen dit bedrag ook ruimte gevonden zou moeten worden voor de bouw van een klein internaat ,waar leerling- verpleegkundigen hun intrek in zouden kunnen nemen . Dat was weer een slimme zet van het bestuur die daarmee langs een omweg hun vurige wens in vervulling zouden zien gaan ten aanzien van dit vroegere twistpunt. Zaak nu was om de bouw zo spoedig mogelijk te laten beginnen . De feiten op een rij:Het geld was er, maar ook de sociale onrust in Nederland. Onderdeel dáárvan was dat er eind 1972 een bouwstop werd afgekondigd die daadwerkelijk werd ingevoerd in januari van het jaar daarop.Door adequaat optreden van de directie en met medewerking van de gemeente Dongen kon nog vóór de algemene Nederlandse bouwstop met de bouw van de Volckaert worden begonnen.Op 13 december 1972 werd de eerste spade in de grond gestoken door burgemeester Kooijman. Voorzitter Cloin haalde de eerste grond naar boven die ooit toebehoorde aan ‘der Volckaerts kinderen erf’

Eindelijk, na vele voorbereidingsjaren waarin de kunsten van het rekenen , het wachten ,hopen en vrezen op de proef werden gesteld kon deze unieke combinatie van verpleeg –en verzorgingshuis uit de Dongense gronden verijzen.

Oproep!

Deel 10 zal het laatste zijn uit hoofdstuk 1 .In dat deel gaan we terug belangrijke data opsommen die belangrijk zijn in ontstaan en bestaan van de huidige Volckaert . In dit negende deel sluiten we een periode af waarin dit unieke Huis van Dongen de huidige naam kreeg met weinig tekst maar veel foto’s.Daarna gaan we beginnen met het beschrijven en beleven van het gebouw zoals we dat kenden vóór de huidige nieuwbouw ,de mensen die er woonden en de medewerkers . Verhalen die de emotie terughalen bij velen. Óók zou ik van deze gelegenheid een keertje gebruik willen maken om diegenen die vinden dat ik wat vergeten ben of over het hoofd heb gezien tot nu toe, mij dit te laten weten via de contactmogelijkheden van dongenhomespot.nl ( dongen@aol.nl ) . Ook commentaren of aanvullingen op deze serie waarvan we nu ongeveer in het midden ervan zijn aanbeland zoals foto’s en anekdotes zijn natuurlijk van harte welkom. Gebruik daarvoor hetzelfde contactadres .