DE VOLCKAERT SAGA
HOOFDSTUK DRIE

deel 2 ( van zes)

Revalideren en herstellen.

De andere pijlers :

Verpleeghuis Reactiveringscentrum

Dongen kent de Volckaert voornamelijk als een tehuis waar de oudere mens de laatste jaren van het leven op een zo goed mogelijk en menselijke manier kan wonen om verzekerd te zijn van een goede verdiende zorg .De voornaamste taak in getallen is inderdaad nog steeds het verzorgen van mensen.Er is in de Volckaert in Dongen plaats voor 120 mensen . Bewoners van het verzorgingshuis kunnen langzaam maar zeker behoefte hebben aan meer medische verzorging en begeleiding. Vaak is het (nog) niet nodig om de overstap te maken naar een verpleeghuis. Daarom is een speciale zorg ontwikkeld om bewoners van het verpleeghuis zo lang mogelijk zelfstandig te houden, deze zorg wordt substitutiezorg of meerzorg genoemd.
Maar de Volckaert is meer. Ouderen die nog zelfstandig wonen is een steeds meer voorkomend gebeuren in deze nieuwe tijd.. Toch zijn die mensen vaak afhankelijk van de zorg van de partner, kinderen of buren ook wel mantelzorg genoemd. Wanneer een van deze pijlers onder de zorg wegvalt, bijvoorbeeld door vakantie of een ziekenhuisopname, is er soms tijdelijk opvang nodig. Het is mogelijk om voor een bepaalde tijd in een van de logeerkamers van de Volckaert verblijven.De Volckaert is ook een verpleeghuis en reactiveringscentrum
Hierbij gaan de fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen of verpleegartsen op bezoek bij deze bewoners in het verzorgingshuis. De Volckaert biedt deze zorg aan een aantal verzorgingshuizen in de regio.Op de afdeling somatiek van het verpleeghuis in Dongen kunnen 92 mensen opgenomen worden. De afdeling psychogeriatrie heeft 60 behandelplaatsen. Bovendien zijn er voor de genoemde disciplines elk 10 dagbehandelingplaatsen. In Oosterhout is er plaats voor 30 mensen ( somatiek), 61 plaatsen voor de psychogeriatrie in de verpleging en respectievelijk 8 en 10 plaatsen in de dagbehandeling . Mensen die in ziekenhuizen een relatief duur bed bezetten en eigenlijk nog niet naar huis kunnen, worden verplaatst naar het verpleeghuis. Plaatsing gebeurt in overleg met de betrokkene, familie, verpleging maatschappelijk werk, transferverpleegkundige, verpleeghuisarts en mensen die mantelzorg verlenen thuis. In sommige gevallen is dagbehandeling of dagverzorging noodzakelijk.In het verpleeghuis staan de medische begeleiding, de verpleging en de reactivering centraal.Op de somatische afdelingen zijn bewoners opgenomen met een lichamelijke aandoening. Vanwege de ernst van de aandoeningen is het dikwijls niet meer mogelijk zelfstandig te wonen. In het reactiveringscentrum van de Volckaert verblijven mensen met of na een CVA (hersenbloeding) of patiënten die na een orthopedische ingreep (heup- of knieoperatie) ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Van de patiënten opgenomen ter reactivering, wordt verwacht dat zij en de familie actief meewerken aan hun revalidatie en toewerken naar hun ontslag. Verpleeghuiszorg thuis is een nieuwe zorgvorm voor cliënten die langdurig en intensieve zorg nodig hebben. Zij kunnen in hun eigen huis blijven wonen, samen met hun partner, en krijgen toch de gespecialiseerde zorg die het verpleeghuis biedt. Het is een samenwerking tussen Thebe Thuiszorg en de Volckaert locatie Dongen. De multidisciplinaire werkwijze en 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn kenmerkend voor deze zorg. Ook beschikt dit huis over een aantal psychogeriatrische afdelingen .Hier zijn bewoners opgenomen die lijden aan geheugenproblemen, verschillende vormen van dementie variërend in ernst. Juist voor deze bewoners wordt extra aandacht besteed aan de sfeer in het verpleeghuis, het leefklimaat, de begeleiding en de veiligheid. Er is dan ook sprake van een zogeheten ‘gesloten afdeling’. De dagverpleging is er voor een groep mensen die na een intensieve periode van reactivering terug kunnen keren naar huis.

Volgende week gaat ‘de Saga ‘verder met info over onder andere het unieke Hospice in Dongen